Etusivulle
Hae

Museon taustajärjestöt

Toimihenkilöliikkeen museo on perustettu vuonna 2019. Sen ylläpitäjät ovat Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS sekä Toimihenkilöarkisto. Taustajärjestöinä ovat Akava ja STTK.

Toimihenkilöliikkeen museon ylläpitäjät

Toimihenkilöliikkeen museon ylläpitäjät ovat Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS sekä Toimihenkilöarkisto.

TJS on Akavan ja STTK:n yhdessä ylläpitämä sivistysjärjestö. Se tekee kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää TJS Opintokeskusta. TJS Opintokeskus on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää koulutuksia, tekee hankkeita, julkaisee oppimateriaalia sekä tukee akavalaista ja STTK:laista koulutustoimintaa.

Toimihenkilöarkisto on toimihenkilöjärjestöjen yhteinen keskusarkisto. Sitä ylläpitää Toimihenkilöarkistoyhdistys, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK. Arkiston tarkoituksena on vastaanottaa, järjestää, luetteloida ja säilyttää toimihenkilöjärjestöjen ja niitä lähellä olevien yhteisöjen ja henkilöiden arkistoaineistoja sekä asettaa ne tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Arkisto tukee toiminnallaan taustayhteisöjään asiakirjahallinnan ja arkistotoimen kehittämisessä sekä edesauttaa toimihenkilöjärjestöihin kohdistuvaa tutkimusta.

Miksi perustimme Toimihenkilöliikkeen museon

Suomessa työelämä toimii monella tapaa onnistuneesti. Tavallinen työssä kävijä harvoin huomaa ihmetellä sitä, että on oikeutettu lomiin ja eläkkeisiin, että palkkakehitys on ennakoitavissa tai että vaikeille kysymyksille kuten sille, mikä muodostaa laillisen irtisanomisperusteen, on muodostettu omat ratkaisukäytännöt.

Hyvin monet työelämäkäytännöt Suomessa eivät perustu lakiin, vaan työntekijöiden ja työnantajien välisiin sopimuksiin. Tämä sopimusjärjestelmä on rakennettu pitkän ajan kuluessa ja sen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet lukuisten erilaisten toimijoiden tahto ja teot.

Jotta ymmärtäisimme arvostaa sitä, mitä meillä nyt on, on tarpeen ymmärtää, millaista työmarkkinoiden toiminta oli ennen sopimusjärjestelmän kehittymistä. Lisäksi jotta osaisimme paremmin ennustaa, mihin suuntaan työelämä on nyt muuttumassa, on tarpeen tietää, miten nykyiseen tilanteeseen on tultu. Tämä museo on perustettu antamaan tietoa ja ymmärrystä siitä, miten toimihenkilöaloilla on tehty ammatillista edunvalvontaa.

Keskusjärjestöt

Toimihenkilöalojen liitot kuuluvat tällä hetkellä kahteen keskusjärjestöön, jotka ovat nimeltään Akava ja STTK.

STTK perustettiin Helsingissä 29. lokakuuta 1946 nimellä Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto. Keskusjärjestö vaihtoi nimeä ja laajeni vuonna 1993, jolloin siihen liittyi useita lopettaneen keskusjärjestö TVK:n jäsenliittoja.

Akava perustettiin 14. joulukuuta 1950 nimellä Akateeminen Yhteistyövaltuuskunta. Nimi Akava rekisteröitiin vuonna 1954.

Kaikkien aikojen ensimmäinen toimihenkilöjärjestöjen yhteisjärjestö oli nimeltään Henkisen työn yhtymä ja se perustettiin vuonna 1922. Sen korvasi vuonna 1944 Henkisen Työn Keskusliitto HTK. Se vaihtoi vuonna 1956 nimeä ja siitä tuli Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK. TVK:n toiminta päättyi konkurssiin vuonna 1992, jonka jälkeen enin osa sen jäsenjärjestöistä liittyi STTK:n jäseniksi.

Kuvassa varhainen Virkamiesliiton jäsenhankintaesite Toimihenkilöarkiston kokoelmista. Virkamiehet ja eteenkin ylemmät virkamiehet olivat ensimmäisten joukossa Suomessa perustamassa ammatillisia edunvalvontajärjestöjä.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.