Etusivulle
Hae

Sanasto

Historian saatossa moni järjestö on ehtinyt vaihtaa nimeä ja vähän vanhemmissa sopimuksissa tuleekin usein vastaan nimiä, joita nykyisestä järjestökentästä ei enää löydy. Tähän sanastoon kokoamme tietoa vanhoista järjestöjen nimistä, sopimuksista, työtaisteluista sekä avainhenkilöistä, kuten puheenjohtajista ja neuvottelijoista.

Sanat jotka alkavat kirjaimella A

Ammattijärjestö

Ammattijärjestökenttään kuuluu yhdistyksiä, liittoja ja keskusjärjestöjä.

Lue lisää aiheesta Ammattijärjestö

Akava ry

Vuonna 1950 perustettu korkeakoulutettujen ammatillinen keskusjärjestö. Yksi kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä SAK:n ja STTK:n lisäksi.

Lue lisää aiheesta Akava ry

Ammattiliitto Jyty ry – Fackförbundet Jyty rf

Perustettu Tampereella 7.12.1918.

Lue lisää aiheesta Ammattiliitto Jyty ry – Fackförbundet Jyty rf

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro perustettiin vuonna 2011, kun Ammattiliitto Suora ja Toimihenkilöunioni TU yhdistyivät. STTK:n jäsenjärjestö. Puheenjohtajat: 2011-2014 Antti Rinne 2014 alkaen Jorma Malinen

Lue lisää aiheesta Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Suora ry

Perustettiin vuonna 1968. Toiminnan jatkaja: Ammattiliitto Pro.

Lue lisää aiheesta Ammattiliitto Suora ry

Ammattiliitto Unio ry

Perustettiin vuonna 2018, perustajina Kelan Toimihenkilöt ry ja Ammattiliitto Nousu ry.

Lue lisää aiheesta Ammattiliitto Unio ry

Akavan Erityisalat ry

Perustettiin vuonna 1972 pienten akavalaisten ammattialojen yhteisliitoksi.

Lue lisää aiheesta Akavan Erityisalat ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella H

Henkisen Työn Yhtymä - Unionen För Intellektuelt Arbete

Henkisen Työn Yhtymä perustettiin 20.4.1922 Suomen Virkailijakeskusliittojen Yhtymän nimellä. Yhtymän tavoitteena oli laajentua "kaikkia Suomen henkisen työn tekijöitä yhdistäväksi keskusjärjestöksi".

Lue lisää aiheesta Henkisen Työn Yhtymä - Unionen För Intellektuelt Arbete

Henkisen Työn Keskusliitto - Centralförbundet för Intellektuellt Arbete

ks. Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC ry

Lue lisää aiheesta Henkisen Työn Keskusliitto - Centralförbundet för Intellektuellt Arbete

Sanat jotka alkavat kirjaimella I

Insinööriliitto - IL ry

Perustettiin Tampereella 5.4.1919 nimellä Tampereen Teknilliset ry.

Lue lisää aiheesta Insinööriliitto - IL ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella K

Keskusjärjestö

Työmarkkinoiden keskusjärjestöihin kuuluvat palkansaajien keskusjärjestöt sekä työnantajien keskusjärjestöt.

Lue lisää aiheesta Keskusjärjestö

Keskitetty työmarkkinaratkaisu

Keskitetty ratkaisu on keskusjärjestötasolla tehty sopimus. Kun keskitettyyn ratkaisuun päästään, liittokohtaisia sopimuksia tehdään keskitetyn ratkaisun mukaisissa rajoissa. Jollei keskitettyä ratkaisua onnistuta tekemään, palkoista ja työehdoista sovitaan liittokohtaisesti.

Lue lisää aiheesta Keskitetty työmarkkinaratkaisu

Kuntatyönantajat KT

KT on kuntia ja kuntayhtymiä edustava työnantaja(keskus)järjestö.

Lue lisää aiheesta Kuntatyönantajat KT

Kuoppakorotus

Kuoppakorotus on palkankorotus, joka sovitaan yleisessä ansiokehityksessä jälkeen jääneille ryhmille muita korkeammaksi.

Lue lisää aiheesta Kuoppakorotus

Kunnallisvirkamiesliitto KVL - Kommunaltjänstemannaförbundet KTF ry

ks. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry

Lue lisää aiheesta Kunnallisvirkamiesliitto KVL - Kommunaltjänstemannaförbundet KTF ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella L

Liittokierros

Liittokierroksella kunkin alan ammattiliitot ja työnantajajärjestöt neuvottelevat keskenään palkasta ja työehdoista. Liittokohtainen ratkaisu on vaihtoehto työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemalle keskitetylle ratkaisulle.

Lue lisää aiheesta Liittokierros

Liinamaa I-II

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu vuodelta 1968.

Lue lisää aiheesta Liinamaa I-II

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry, Barnträdgårdslärarförbundet BTLF rf

ks. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Lue lisää aiheesta Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry, Barnträdgårdslärarförbundet BTLF rf

Luettelo TVK:n jäsenjärjestöistä

Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK:n jäsenjärjestöt 1944-1992. Vuoteen 1956 Henkisen Työn Keskusliitto. Suluissa jäsenyysvuodet.

Lue lisää aiheesta Luettelo TVK:n jäsenjärjestöistä

Luettelo Akavan jäsenliitoista

Akavan jäsenjärjestöt jäsenyysvuosineen vuodesta 1950 alkaen. Suluissa yhdistyksen aikaisemmat nimet.

Lue lisää aiheesta Luettelo Akavan jäsenliitoista

Sanat jotka alkavat kirjaimella N

Naispalkkaerä, matalapalkkaerä

Nais- ja matalapalkkaeristä on sovittu tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa ja keskitetyissä työmarkkinasopimuksissa. Niillä pyritään kohdistamaan suhteellisesti muita suurempia korotuksia tietyille ryhmille, jotka ovat muutoin vaarassa jäädä palkkakehityksessä jälkeen. Naispalkkaerä (napa) on palkankorotuksen osa, joka kohdistetaan naisvaltaisille aloille. Naispalkkaratkaisun tarkoituksena on korjata naisvaltaisten alojen suhteellisesti matalampia palkkoja. Matalapalkkaerä (mapa) on vastaavasti palkankorotuksen osa, joka kohdistetaan pienipalkkaisille ammattiryhmille.

Lue lisää aiheesta Naispalkkaerä, matalapalkkaerä

Niilo A. Mannio

Niilo A. Mannio (1884-1968) toimi Henkisen Työn Yhtymän puheenjohtajana koko yhtymän toiminta-ajan. Manniolla oli tärkeä vaikutus virkamies- ja toimihenkilöliikkeen syntymisessä sekä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja sosiaalipolitiikan rakenteiden luomisessa.

Lue lisää aiheesta Niilo A. Mannio

Neljän kopla

SAK, AKAVA, TVK, STTK

Lue lisää aiheesta Neljän kopla

Sanat jotka alkavat kirjaimella O

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Perustettiin vuonna 1973, kun Suomen Opettajain Liitto, Oppikoulunopettajain Keskusjärjestö ja Finlands Svenska Lärarförbund yhdistyivät.

Lue lisää aiheesta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Sanat jotka alkavat kirjaimella P

Palkansaajajärjestö Pardia

Perustettiin 2.4.1976 nimellä STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-J ry.

Lue lisää aiheesta Palkansaajajärjestö Pardia

Pankkitoimihenkilöliitto ry

Seuraaja: Ammattiliitto Suora ry

Lue lisää aiheesta Pankkitoimihenkilöliitto ry

Palkka

Palkka on vastike työpanoksesta tai työhön käytetystä ajasta.

Lue lisää aiheesta Palkka

Perälauta

Perälauta on työehtosopimukseen kirjattu määräys, miten menetellään, jollei paikallisesti neuvottelemalla päästä ratkaisuun. Esimerkiksi: jollei palkkaratkaisuun sisältyvien korotusten jakamisesta työpaikalla päästä määräaikana yhteisymmärrykseen, niin kaikki työntekijät saavat samansuuruisen yleiskorotuksen.

Lue lisää aiheesta Perälauta

Puhelinvirkailijaliitto ry

Puhelinvirkailijaliitto ry perustettiin vuonna 1938 nimellä Suomen Valtion Puhelinvirkailijaliitto.

Lue lisää aiheesta Puhelinvirkailijaliitto ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella R

Reini, Jorma

Jorma Reini (s. 1942, k. 1998), STTK:n puheenjohtaja 1975-1990, valtakunnansovittelija 1990-1997.

Lue lisää aiheesta Reini, Jorma

Sanat jotka alkavat kirjaimella S

STTK ry

Keskusjärjestö perustettiin Helsingissä 29.10.1946.

Lue lisää aiheesta STTK ry

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

Suomen Sairaanhoitajatarliitto perustettiin 25.1.1925 Helsingissä.

Lue lisää aiheesta Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

STTK-J

STTK:n Julkisten alojen ammattiliitto. Seuraaja: Palkansaajajärjestö Pardia.

Lue lisää aiheesta STTK-J

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen Apuhoitajayhdistys perustettiin Helsingin Naistenklinikalla 27.1.1948.

Lue lisää aiheesta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund

Arkkitehtien ammatillinen järjestäytyminen alkoi Suomessa 22.10.1892, kun Tekniska Föreningen i Finland -järjestön alaosastoksi perustettiin arkkitehdeille oma yhdistys, Arkitektklubben. Vuonna 1919 arkkitehtiklubin jäsenet päättivät perustaa oman itsenäisen ja valtakunnallisen liiton, jonka nimeksi tuli Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund.

Lue lisää aiheesta Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) syntyi vuonna 1995, kun Suomen Poliisien Liitto, Poliisikunnan Keskusliitto ja Suomen Rikospoliisien Liitto yhdistyivät.

Lue lisää aiheesta Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

Suomen Poliisien Liitto

Suomen Poliisien Liitto perustettiin 13.3.1923. Toiminta jatkuu Suomen Poliisijärjestöjen Liitossa, joka perustettiin kolmen poliisijärjestön fuusioituessa vuonna 1995.

Lue lisää aiheesta Suomen Poliisien Liitto

Suomen Rikospoliisiliitto ry

Suomen Rikospoliisimiesyhdistys perustettiin Helsingissä marraskuussa 1930.

Lue lisää aiheesta Suomen Rikospoliisiliitto ry

Suomen Lastentarhanopettajayhdistys - Barnträdgårdslärarinneföreningen i Finland ry

Perustava kokous järjestettiin Helsingissä 11.1.1919. Toiminnan jatkaja: Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto.

Lue lisää aiheesta Suomen Lastentarhanopettajayhdistys - Barnträdgårdslärarinneföreningen i Finland ry

Suomen kirkon pappisliitto - Finlands kyrkas prästförbund ry

Suomen kirkon pappisliitto perustettiin 14.1.1918 toimimaan yhdyssiteenä evankelis-luterilaisen kirkon pappien välillä ja tukemaan heitä kirkollisessa ja seurakunnallisessa työssään.

Lue lisää aiheesta Suomen kirkon pappisliitto - Finlands kyrkas prästförbund ry

Suomen Ekonomit ry

Ekonoomiyhdistys ry perustettiin Helsingissä 21.3.1935 Kauppakorkeakoulun käyneiden etujärjestöksi ja yhdyssiteeksi.

Lue lisää aiheesta Suomen Ekonomit ry

Suomen Teollisuusteknikkojen Liitto

Suomen Teollisuusteknikkojen Liitto perustettiin Helsingissä 1925.

Lue lisää aiheesta Suomen Teollisuusteknikkojen Liitto

Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö SMKJ

Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö perustettiin vuonna 1947 kolmen kauppamatkustaja- ja -edustajaliiton yhdistyessä. Nykyisin järjestön nimi on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset.

Lue lisää aiheesta Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö SMKJ

Suomen Työnjohtajaliitto - Finlands Arbetsledarförbund ry

Vuosina 1945-1954 toiminut Suomen Työnjohtajaliitto oli STTK:n jäsen ja yksi Teknisten Liiton edeltäjäjärjestöistä.

Lue lisää aiheesta Suomen Työnjohtajaliitto - Finlands Arbetsledarförbund ry

Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry

Vuonna 1944 perustettu Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry on lakimiehiä ja oikeustieteen opiskelijoita edustava akavalainen ammattiliitto. Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti Suomen Lakimiesliiton ja suomalaisen juristikunnan ammatillisen järjestäytymisen historiasta.

Lue lisää aiheesta Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella T

Tekstiiliopettajaliitto (TOL) ry

Perustettu vuonna 1911.

Lue lisää aiheesta Tekstiiliopettajaliitto (TOL) ry

TJS

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry Kulttuurijärjestö, joka pitää yllä TJS Opintokeskusta. Omistajat: Akava ja STTK

Lue lisää aiheesta TJS

Toimihenkilö

Sana toimihenkilö viittaa henkilöstöryhmään ja palkansaajaidentiteettiin

Lue lisää aiheesta Toimihenkilö

Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC ry

Vuosina 1944-1992 toiminut TVK oli toimihenkilökeskusjärjestöistä vanhin ja suurin.

Lue lisää aiheesta Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC ry

Tehy ry

Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy perustettiin 7.6.1982.

Lue lisää aiheesta Tehy ry

Toimihenkilöunioni TU

Perustettiin Tampereella 18.5.2001. Toiminnan jatkaja: Ammattiliitto Pro.

Lue lisää aiheesta Toimihenkilöunioni TU

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Teknillinen Seura (STS) ja Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) perustivat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n vuonna 1993 yhteiseksi kattojärjestökseen.

Lue lisää aiheesta Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Tekniska Föreningen i Finland rf

Tekniska Föreningen i Finland perustettiin vuonna 1880.

Lue lisää aiheesta Tekniska Föreningen i Finland rf

Työehtosopimus

Työehtosopimuksissa määritellään työsuhteen ehdot, esimerkiksi palkkaus, työajat ja lomat.

Lue lisää aiheesta Työehtosopimus

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu

Tupo on kolmikantainen työmarkkinasopimus, johon palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen lisäksi hallitus osallistuu esimerkiksi verotuksella ja sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla.

Lue lisää aiheesta Tulopoliittinen kokonaisratkaisu

Teknisten Liitto

Teknisten alojen ammattiliitto Teknisten Liitto perustettiin 26.4.1953

Lue lisää aiheesta Teknisten Liitto

TAK

Toteutumatta jäänyt keskusjärjestöhanke.

Lue lisää aiheesta TAK

Teleliitto ry

Teleliitto ry:n nimellä on toiminut kaksi eri liittoa: vuonna 1917 perustettu Suomen Lennätinvirkamiesliitto sekä sen myöhempi seuraaja, vuosina 1983-1993 toiminut Teleliitto ry.

Lue lisää aiheesta Teleliitto ry

Sanat jotka alkavat kirjaimella V

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Perustettiin Tampereella 29.3.1948 jatkamaan vuonna 1919 perustetun Suomen Lastentarhanopettajayhdistyksen toimintaa.

Lue lisää aiheesta Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Virkasuhde ja virkaehtosopimus

Virkaehtosopimuksissa sovitaan julkisen sektorin eli esimerkiksi kuntien ja valtion viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista, esimerkiksi palkasta, työajoista ja lomista.

Lue lisää aiheesta Virkasuhde ja virkaehtosopimus

VHKL

Valtion Henkilöstöjärjestöjen Keskusliitto VHKL ry 1991-1993

Lue lisää aiheesta VHKL

Virkamiesliitto - Tjänstemannaförbundet

Virkamiesjärjestöjen keskusliitto 1917-1991

Lue lisää aiheesta Virkamiesliitto - Tjänstemannaförbundet

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.