Etusivulle
Hae

A : Ammattijärjestö

Ammattijärjestökenttään kuuluu yhdistyksiä, liittoja ja keskusjärjestöjä.

Virkamiesliikettä tutkinut Väinö Luoma on esittänyt järjestömuotoja koskevan terminologian teoksessaan Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa I (1962).

Luoman esittämän jaottelun mukaan yhdistyksiin kuuluu vain henkilöjäseniä. Liittojen jäseninä on yhdistyksiä. Keskusjärjestöihin taas kuuluu jäseninä itsenäisesti toimivia yhdistyksiä ja liittoja. Yleisesti ottaen liittoon kuuluu ammattiosastoja tai jäsenyhdistyksiä ja se itse kuuluu keskusjärjestöön. Järjestöjen omat nimet kuitenkin usein poikkeavat tästä terminologiasta, ja teknisesti ottaen kaikki edellä mainitut ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Jaottelun tarkoituksena onkin tuoda esiin järjestökentän tosiasiallista rakennetta.

Yhteisliitot ovat Luoman mukaan tietyllä ammattialalla tai hallinnonhaaralla toimivien itsenäisten järjestöjen yhteenliittymiä. Yhteisliitto vastaa alinta keskusjärjestöastetta. Seuraavana asteena on keskusliitto, johon kuuluu eri ammattialoilla tai hallinnonhaaralla toimivia itsenäisiä järjestöjä (yhdistyksiä, liittoja ja yhteisliittoja). Ylimmän keskusjärjestöasteen Luoma nimeää huippujärjestöiksi. Ylintä keskusjärjestöastetta edustavat ammattiyhdistysliikkeessä nykyään Akava, STTK ja SAK.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.