Etusivulle
Hae

L : Luettelo Akavan jäsenliitoista

Akavan jäsenjärjestöt jäsenyysvuosineen vuodesta 1950 alkaen. Suluissa yhdistyksen aikaisemmat nimet.

Agronomiliitto ry (aik. Agronomien yhdistys 1943–1970, 1975–1982; Agronomivirkamiehet ja -toimihenkilöt 1971–1974; Agronomiliitto 1983–) 1950–

Akavan Erityisalat AE (aik. Akavan erityisalojen keskusliitto AEK 1972–2005) 1972–

Akavan kirkolliset ammattiliitot --> ks. AKI-liitot

Akavan sairaanhoitajat ja Taja (aik. Suomen sairaalain ylihoitajat 1957–1963, Ylihoitajayhdistys 1963–2001, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat 2001–2016) 1973–

Akavan yleinen ryhmä AYR 1967–

AKI-liitot (aik. Akavan kirkolliset ammattiliitot 2001–2012, Kirkon akateemiset AKI 2012–2021) 2005–

Alemman oikeustutkinnon suorittaneiden yhdistys --> ks. Varanotaarit

Ammattiliitto Ava 2017–

Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL (aik. Suomen kirkon sisarliitto 1958–1990) 1973–

DIFF – Ingenjörerna i Finland (aik. Driftingenjörsförbundet i Finland 1944–2016) 1976–

Driftingenjörsförbundet i Finland --> ks. DIFF – Ingenjörerna i Finland

Esimiehet ja asiantuntijat YTY (aik. YTY & Tradenomit 1999–2003, YTY & Valmentajat 2003–2014) 2000–

Finlands svenska prästförbund 1972–1975

Geofyysikkojen liitto 1955–1993 --> liittyi: Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto

Geologiliitto 1954–1993 --> liittyi: Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto

Hallinto-opin kandidaatit 1952–1970, 1972–1987 (vuosina 1969–1971 Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden Liiton jäsen)

Helsingin teknillisen korkeakoulun henkilökuntayhdistys 1950–1986

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys 1951–1975

Insinööriliitto IL (Uusi Insinööriliitto 2006–2013) 1976–

Insinööriupseeriyhdistys 1954–1965

Julkisen hallinnon ekonomit 1968–1977

Kadettikunta 1950–1958

Kansakouluntarkastajien yhdistys --> ks. Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet

Kansalais- ja työväenopistojen rehtorit ja opettajat 1969–1985

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT (aik. Kirkon nuorisonohjaajat 1965–1977, Kirkon nuorisotyöntekijät 1977–2011, Kirkon nuorisotyöntekijöiden liitto 2011–2016) 2009–

Kauppaoppilaitosten opettajain yhdistys --> ks. Suomen Kauppaopettajat

Kirjastonhoitajien keskusliitto 1967–1991

Kirjastovirkailijayhdistys --> ks. Suomen kirjastonhoitajat

Kirkon akateemiset AKI --> ks. AKI-liitot

Kirkon nuorisotyöntekijät --> ks. Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT

Kirkon nuorisotyöntekijöiden liitto --> ks. Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT

Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto KAL --> ks. Tekniikan akateemiset TEK

Korkeakoulujen assistenttiliitto --> ks. Tieteentekijöiden liitto

Korkeakoulujen assistenttien ja tutkijain liitto KATL --> ks. Tieteentekijöiden liitto

Kotitalouden kandidaatit 1954–1979

Koulujen musiikinopettajat 1962–1970 -> liittyi: Suomen Musiikinopettajien Liitto

KTK Tekniikan Asiantuntijat (aik. Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK 1970–2002, Kuntien Tekniset KTK 2002–2009) 2009–

Kuntoutusalan asiantuntijat 2016–

Kuvaamataidonopettajain liitto 1956–1986

Kyrkomusikerföreningen 1973–1981

Käsityönopettajien liitto --> ks. Tekstiiliopettajaliitto

Lastentarhanopettajaliitto 1972–1991 --> liittyi: OAJ

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu 2017–

Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL (aik. Suomen kemistiliitto 1945–2001) 1950–2016 --> liittyi: Loimu

Metsänhoitajaliitto 1950–2016 --> liittyi: Loimu

Museoalan ammattiliitto (aik. Museoalan ammattiyhdistys 1969–1976) 1971–1980 --> liittyi: Akavan Erityisalojen Keskusliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA (ent. Myyntimiehet 1948–1964, Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö 1964–1998, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ 1998–2015) 2009–

Naisteologiyhdistys --> ks. Suomen kirkon lehtorien yhdistys

Opetusalan ammattijärjestö OAJ (aik. Opettajien ammattijärjestö OAJ 1974–1993) 1976–

Opettajien keskusjärjestö OK (aik. Oppikoulunopettajien keskusjärjestö 1951–1972) 1967–1975 --> liittyi: OAJ

Oulun yliopiston opettaja- ja virkamiesyhdistys 1969–1972

Professoriliitto 1974–

Päällystöliitto 2009–

Rakennusinsinööriyhdistys 1950–1954

Sibelius-akatemian opettajat ja virkailijat 1968–1974

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (aik. Sosiaalityöntekijäin liitto 1962–2002) 1972–

Sosiaalihuollon aluehallinnon viran- ja toimenhaltijoiden yhdistys 1965–1973

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 1974–

Suomen Ekonomit (aik. Ekonomiliitto 1951–1973, Suomen Ekonomiliitto SEFE 1973–2014) 1977–

Suomen Eläinlääkäriliitto 1952–

Suomen Farmasialiitto (aik. Suomen farmaseuttiliitto 1917–1972) 1952–

Suomen Hammaslääkäriliitto 1951–

Suomen kanttori-urkuriliitto 1973–2004 --> liittyi: AKI-liitot

Suomen Kauppaopettajat (aik. Kauppaoppilaitosten opettajain yhdistys 1946–1972) 1965–1988 --> liittyi: OAJ

Suomen Kemistiliitto --> ks. Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL

Suomen kirjastonhoitajat (aik. Kirjastovirkailijayhdistys 1945-1961) 1954–1966 --> liittyi: Kirjastonhoitajien keskusliitto

Suomen kirkon lehtorien yhdistys (aik. Naisteologiyhdistys 1967–1970?) 1967–1981

Suomen kirkon pappisliitto 1950–2004 --> liittyi: AKI-liitot

Suomen kirkon sisarliitto --> ks. Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL

Suomen korkeakoulujen kieltenopettajat (aik. Suomen korkeakoulujen vieraiden kielten lehtorien yhdistys –1961, Korkeakoulujen vieraiden kielten lehtorit 1961–1966) 1956–1970

Suomen Lakimiesliitto 1950–

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY 1973–2002 --> liittyi: SAK

Suomen Liikunnanopettajain Liitto (aik. Suomen Voimistelunopettajaliitto) 1958–1988 --> liittyi: OAJ

Suomen Lääkäriliitto 1950–

Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto 1962–1983 --> liittyi: TEK

Suomen Musiikinopettajien Liitto 1971–1988

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL 2016–

Suomen Psykologiliitto 1957–

Suomen Puheterapeuttiliitto 1966–

Suomen sairaalain ylihoitajat --> ks. Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL 2012–

Suomen Työterveyshoitajaliitto (aik. Teollisuusterveyssisaret 1954–1973, Työterveyshoitajat 1973–1988) 1974–

Suomen Valtionoppikoulujen opettajaliitto 1950–1954

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto --> ks. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Suomen yksityiskoulunopettajain yhdistys 1950–1954

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys 1962–1980

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK (aik. Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto KAL 1972–1993) 1976–

Teknillisen korkeakoulun opettaja- ja virkamiesyhdistys 1950–1970

Teknillisten oppilaitosten opettajain liitto TOOL (aik. Teknillisten oppilaitosten opettajain yhdistys 1947–1973) 1961–1988 --> liittyi: OAJ

Tekstiiliopettajaliitto (aik. Käsityönopettajien liitto 1954–1971) 1963–1988 --> liittyi: OAJ

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat --> ks. Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Tieteenharjoittajain liitto 1962–1971

Tieteentekijöiden liitto (aik. Korkeakoulujen assistenttiliitto 1967–1978, Korkeakoulujen assistenttien ja tutkijain liitto KATL 1978–1997) 1986–

Tradenomiliitto TRAL (aik. Tradenomiliitto 1997–2003) 2003–

Tullitarkastajayhdistys 1956–1969

TV-ohjaajat ja toimittajat 1966–1972

Työterveyshoitajat --> ks. Suomen työterveyshoitajaliitto

Työväenopistojen johtajien yhdistys 1957–1960

Upseeriliitto 1958–

Uusi Insinööriliitto --> ks. Insinööriliitto IL

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV (ent. Kansakouluntarkastajien yhdistys 1943–1970, Valtion kouluhallinnon virkamiehet VKV 1970–1994) 1964–2009 --> liittyi: Akavan Erityisalat

Valtiotieteen kandidaattien yhdistys 1950–1968 --> liittyi: Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden liitto

Varanotaarit (aik. Alemman oikeustutkinnon suorittaneiden yhdistys 1945–1960) 1953–1973 --> liittyi: Suomen Lakimiesliitto

Vesi- ja kalatalousalan ammattijärjestö --> ks. Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ

Vesi- ja kalatalousmiehet --> ks. Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (aik. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL 1974–2012) 1974–

Yhteiskuntatieteen kandidaattiyhdistys 1954–1968 --> liittyi: Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden Liitto

Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat YTY (aik. YTN:n Yleinen Ryhmä YTY 1992–1999) 1992–1999 --> liittyi: YTY & Tradenomit (ks. Esimiehet ja asiantuntijat YTY)

Yleisarkistojen virkamiesyhdistys 1956–1977 --> liittyi: Akavan erityisalojen keskusliitto

Ylihoitajayhdistys --> ks. Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Yliopistonlehtorien liitto (aik. Yliopistojen ja korkeakoulujen lehtorien liitto 1969–1982) 1970–1985 --> liittyi: OAJ

Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ (aik. Vesi- ja kalatalousmiehet 1962–1980, Vesi- ja kalatalousalan ammattijärjestö 1980–1988) 1962–1993 --> liittyi: Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL 1994–2016 --> liittyi: Loimu

YTN:n Yleinen Ryhmä YTY --> ks. Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

YTY & Tradenomit --> ks. Esimiehet ja asiantuntijat YTY

YTY & Valmentajat --> ks. Esimiehet ja asiantuntijat YTY

Lähteet:

Muiluvuori Jukka, Akava 1950–2000: Oma ja yhteinen etu. Akava 2000.

Akavan toimintakertomukset 1950-2009.

Akavan ja sen jäsenliittojen verkkosivut.

Yhdistysrekisteri.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.