Etusivulle
Hae

L : Luettelo TVK:n jäsenjärjestöistä

Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK:n jäsenjärjestöt 1944-1992. Vuoteen 1956 Henkisen Työn Keskusliitto. Suluissa jäsenyysvuodet.

Ammattioppilaitosten Opettajien Liitto (AOL), vuoteen 1973 Suomen ammattikoulunopettajien liitto (SAKO), vuoteen 1969 Suomen ammattikoulujen opettajaliitto (SAO), vuoteen 1964 Suomen Ammatillisten Koulujen Opettajaliitto (SAKO) (1962-1988) -> liittyi OAJ:hin

Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto (ATH) (1986-1992)

Autokoulunopettajain Liitto (AOL) (1954-1972) -> liittyi Yleiseen Toimihenkilöliittoon

De Affärsanställdas Förbund (1944-1945) -> liittyi HIF:iin

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, vuoteen 1985 Yleinen Toimihenkilöliitto (1969-1992)

Finlands Svenska Bankmannaförening rf (1944-1956) -> liittyi Suomen Pankkimiesliittoon

Finlands Svenska Folkskollärarförbund (FSF), ent. Finlands Svenska Folkskollärarförening (1944-1971) -> Svenska Lärarförbundet i Finland

Finlands Svenska Skogsmannaförbund (FSS) (1946-1952, 1956-1963) -> liittyi Metsäteknikkoliittoon

Handels- och Industritjänstemannaförbundet (HIF), vuoteen 1949 Finlands Svenska Handels- och Industritjästemannaförbund, vuoteen 1946 Finlands Svenska Kontorsmannaförening (1944-1987) -> liittyi Liikealan ammattiliittoon à SAK

Kaupanalan Esimiesliitto (KEL), vuoteen 1990 Myymäläesimiesten Liitto (MEL), vuoteen 1969 Myymälänhoitajaliitto (MHL) (1957-1992)

Kauppamatkustajain ja -edustajain keskusjärjestö (1945)

Kauppaoppilaitosten Opettajain Yhdistys (KOY) (1949-1964)

Kauppatieteiden Kandidaattiyhdistys (1944-1947)

Kotitalousopettajain Liitto, vuoteen 1949 Suomen Kotitalousopettajain Liitto (1945-1950) -> liittyi Virkamiesliittoon

Kunnallisvirkamiesliitto (KVL) (1944-1992)

Kyrkomusikerföreningen (KMF) (1964-1973)

Käsityönopettajayhdistys (1945-1952)

Liike- ja Virkanaisten Kansallisliitto, vuoteen 1946 Liike- ja Virkanaisten Liitto (1944-1948)

Liikelaitosunioni (1990-1992)

Maatalouden Toimihenkilöliitto (MTL), vuoteen 1957 Maataloustoimihenkilöiden Liitto (1951-1965) -> liittyi Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liittoon

Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto (MTJL) (1966-1992)

Matkatoimistovirkailijain Liitto (MVL) (1955-1969)

Metsäalan Työnjohtajaliitto (MaTL), vuoteen 1964 Metsä- ja Uittotyönjohtajiston Liitto (MUL), vuoteen 1952 Metsä- ja uittomiesten keskusliitto, vuoteen 1946 Metsä- ja Uittopiirimiesyhdistys (1945-1948, 1956-1980) -> lopetti toimintansa

Metsäteknikkoliitto (MT), vuoteen 1964 Metsäteknikkojen Keskusliitto (MTK) (1945-1950, 1956-1973)

Pankkitoimihenkilöliitto (Ptl), vuoteen 1969 Suomen Pankkimiesliitto (SPL) (1956-1992)

Pankkimiesyhdistys ry (1944-1956) -> Suomen Pankkimiesliitto

Poliisijärjestöjen Liitto (PJL) (1990-1992)

Puumiesten Liitto (PL), vuoteen 1967 Suomen Puumiesten Liitto (SPuL), vuoteen 1957 Suomen Puumiehet (1945/1946-1972) -> lopetti toimintansa työmarkkinajärjestönä

Puutavaramittaajat ry (1947-1952)

Suomen Aliupseeriliitto (1945)

Suomen Faktoriliitto (1945-1955)

Suomen Farmasialiitto (SFL), vuoteen 1972 Suomen Farmaseuttiliitto (SFL) (1945-1976) -> Akava

Suomen Hammashoitajat (SHh) (1969-1982) -> Tehy

Suomen Kanttori-urkuriliitto (SKuL) (1964-1973)

Suomen Kauppaedustajain Liitto (1945-1947)

Suomen Kemistiliitto (1946-1952)

Suomen Kätilöliitto (SKäL) (1962-1982) -> Tehy

Suomen Laboratoriohoitajayhdistys (SLaby) (1975-1982) -> Tehy

Suomen Lakimiesliitto (1944-1952)

Suomen Lastentarhanopettajaliitto (SLOL), vuoteen 1948 Suomen Lastentarhanopettajayhdistys (1945-1963)

Suomen Lastenhoitajaliitto (SLaL), vuoteen 1967 Suomen Lastenhoitajayhdistys (SLaY) (1963-1982) -> Tehy

Suomen Lentoemäntien Yhdistys (SLY) (1966-1973)

Suomen Lentovirkailijat (1949-1958)

Suomen Liikeväen Liitto (SLL) (1944-1987) -> Liikealan ammattiliitto à SAK

Suomen Lääkintävoimistelijaliitto (SL), vuoteen 1969 Suomen Lääkintävoimistelijain Yhdistys (SLY) (1945-1982) -> Tehy

Suomen Metsänhoitajaliitto (1944-1950)

Suomen Musiikinopettajain Liitto (1945-1957)

Suomen Opettajain Liitto (SOL), vuoteen 1965 Suomen Kansakouluopettajain Liitto (SKL) (1945-1975) -> OAJ / Akava

Suomen Perushoitajaliitto SuPer ry, vuoteen 1984 Suomen Apuhoitajaliitto (SAL) (1974-1992)

Suomen Piirustuksenopettajayhdistys (1945-1951)

Suomen Poliisien Liitto (1984-1990) -> Poliisijärjestöjen Liitto

Suomen Rakennusmestariliitto (1944-1947)

Suomen Sairaanhoitajaliitto (Ssl), vuoteen 1966 Sairaanhoitajain liitto (Sl), vuoteen 1961 Suomen sairaanhoitajain liitto (1956-1982) -> Tehy

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys (SSY) (1956-1966)

Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (SSL) (1944-1974)

Suomen Teollisuusteknikkojen Liitto (1944-1947)

Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto (STL), vuoteen 1950 Teollisuustyönjohtaja- ja virkailijaliitto, ent. Suomen Teollisuusvirkailijain Liitto (1944-1991)

Suomen Toimistovirkailijain Liitto (1944-1947) -> liittyi Suomen Liikeväen Liittoon

Suomen Ulosottoapulaisten yhdistys (1945-1948) -> liittyi Kunnallisvirkamiesliittoon

Suomen Vakuutusvirkailijain Liitto (1945-1954) -> liittyi Vakuutusväen Keskusjärjestöön

Suomen Yksityiskoulunopettajain yhdistys (1944-1947) -> liittyi Virkamiesliittoon

Suomen Yleinen Kunnanlääkäriyhdistys (1945-1947)

Svenska Försäkringstjänstemannaföreningen (1950-1954) -> liittyi Vakuutusväen Keskusjärjestöön

Svenska Lärarförbundet i Finland (SLF) (1971-1975) -> OAJ / Akava

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto (1944-1963)

Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy (1982-1992)

Toimiehtoliitto (1990-1992)

Toimihenkilöagrologit (TA) (1963-1965) -> liittyi Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liittoon

Vakuutustarkastajain Liitto (1951-1954) -> liittyi Vakuutusväen Keskusjärjestöön

Vakuutusväen Liitto (VvL), vuoteen 1965 Vakuutusväen Keskusjärjestö (VK) (1955-1992)

Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöiden liitto (VLTL) (1946-1992)

Valtion Työnjohtajien ja Toimihenkilöiden Liitto (VTTL) (1962-1972) -> liittyi SAK:hon

Virkamiesliitto ry (VL) (1944-1991)

Yhteistyöjäsenet:

Merkonomiliitto (1973-1992)

Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö (SMKJ) (1976-1980) -> liittyi STTK:hon

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.