Etusivulle
Hae

S : Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö SMKJ

Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö perustettiin vuonna 1947 kolmen kauppamatkustaja- ja -edustajaliiton yhdistyessä. Nykyisin järjestön nimi on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset.

Suomalaisten kauppamatkustajien järjestötoiminta alkoi vuonna 1895, kun Suomen Kauppamatkustajayhdistys - Finlands Handelsresandeförening perustettiin. Yhdistysrekisteriin se merkittiin vasta vuonna 1921. Yhdistyksen toiminta oli aluksi kokonaan ruotsinkielistä, mutta vuonna 1909 suomi hyväksyttiin ruotsin rinnalle yhdistyksen viralliseksi kieleksi.

Vuonna 1912 Suomen Kauppamatkustajayhdistyksen rinnalle perustettiin toinen myyntimiesjärjestö, viipurilainen Itä-Suomen Kauppamatkustaja- ja Liikemiesyhdistys. Alueen myyntimiehet olivat ensin yrittäneet järjestäytyä Suomen Kauppamatkustajayhdistyksen alaosastoksi, mutta päätyivät asian viivästyessä perustamaan oman yhdistyksen. Yhdistyksen toiminta-alueena olivat Savo ja Karjala. Sodan sytyttyä vuonna 1939 yhdistyksen uudeksi kotipaikaksi tuli Kotka, ja 1940-luvulla sen alaosastoja toimi Kuopiossa, Joensuussa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Kotkassa ja Savonlinnassa.

1930-luvulla aloitti toimintansa kolmas myyntimiesjärjestö eli vuonna 1932 perustettu Suomen Kauppaedustajain Liitto vuonna 1932. Liiton toiminta organisoitiin eri paikkakunnilla toimivien alaosastojen kautta, joita oli yhteensä 14.

1930-luvulla alkoi myös kolmen myyntimiesjärjestön yhteistoiminta. Vuodesta 1933 ne julkaisivat yhdessä Kauppamiehet-lehteä, joka oli perustettu vuonna 1926 Suomen Kauppamatkustajayhdistyksen julkaisemana Kauppamatkustaja-Handelsresanden-lehtenä. Vuonna 1935 perustettiin järjestöjen yhteistyöelimeksi Suomen Kauppamatkustajain ja -edustajain Keskusvaltuuskunta, jonka nimi muutettiin myöhemmin Kauppamatkustajain ja -edustajain Keskusjärjestöksi. Suomen Kauppaedustajain Liitto kuitenkin irtautui vuonna 1940 sekä Kauppamiehet-lehdestä että yhteisestä keskusjärjestöstä. Se aloitti oman Kauppaedustaja-nimisen lehtensä julkaisemisen vuonna 1940 ja liittyi Henkisen Työn Keskusliittoon 1945. Myös Kauppamatkustajain ja -edustajain Keskusjärjestö oli vuosina 1945-1946 lyhyen aikaa Henkisen Työn Keskusliiton jäsen.

Joulukuussa 1947 kolme myyntimiesjärjestöä eli Suomen Kauppamatkustajayhdistys, Itä-Suomen Kauppamatkustaja- ja Liikemiesyhdistys ja Suomen Kauppaedustajain Liitto yhdistyivät. Uuden järjestön nimeksi tuli Myyntimiehet ry, ja vuonna 1964 järjestö muutti nimensä Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestöksi (SMKJ). Alkuvaiheessa järjestön toiminta keskittyi yleiseen myyntimieskunnan etujen puolustamiseen - kuten malliedustussopimusten laatimiseen, verotuskysymyksiin ja hotelli- ja rautatiealennuksista neuvottelemiseen - sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja sosiaaliseen avustustoimintaan. Se myös välitti edustuksia ja toimipaikkoja jäsenilleen. 1950-luvun jälkipuoliskolta lähtien järjestö pyrki aktiivisesti vaikuttamaan myyntimieslain aikaansaamiseen, kunnes laki kauppaedustajista säädettiin vuonna 1975.

1960-luvun kuluessa keskeiseksi toiminta-alueeksi nousi myös jäsenten oikeudellinen neuvonta ja edunvalvonta. Työehtosopimuksista SMKJ ei kuitenkaan voinut neuvotella. Päästäkseen paremmin vaikuttamaan työsuhteessa olevien myyntimiesten asemaan SMKJ sopi ensin Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton (TVK) kanssa yhteistyösopimuksen vuonna 1976 ja päätti vuonna 1980 liittyä STTK:n jäseneksi. Vuonna 1997 järjestön nimi muutettiin Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:ksi, ja vuodesta 2014 järjestön nimi on ollut Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. Yhdistys on Akavan jäsen.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.