Etusivulle
Hae

T : Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Teknillinen Seura (STS) ja Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) perustivat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n vuonna 1993 yhteiseksi kattojärjestökseen.

Aiemmat nimet ja edeltäjät:

Suomenkielisten Teknikkojen Seura perustettiin vuonna 1896.

Sen nimeksi muutettiin Suomalaisten Teknikkojen Seura vuonna 1917.

Vuonna 1956 nimeksi muutettiin Suomen Teknillinen Seura.

Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto KAL perustettiin vuonna 1969 TFiF:in ja STS:n yhteiseksi työmarkkinajärjestöksi.

Vuonna 1993 KAL:in korvaajaksi eli STS:n ja TFiF:in yhteiseksi kattojärjestöksi perustettiin vuonna 1993 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. Ruotsinkielinen nimi: Teknikens Akademikerförbund TEK rf.

Suomenkielisten Teknikkojen Seura (STS) perustettiin 17.3.1896 suomenmielisten insinöörien ja arkkitehtien toimesta. Seuran perustamisen tausta-ajatuksena oli Suomen kielen ja kirjallisuuden edistäminen teknisillä aloilla muun muassa suomenkielisen tekniikan sanaston laatimisen kautta. Kielikysymys oli vuosisadan vaihteessa polttava. Esimerkiksi silloisen korkeimman teknillisen opetuksen tarjoajan, Polyteknillisen opiston ainoana opetuskielenä oli vuoteen 1908 saakka ruotsi.

STS alkoi julkaista säännöllisesti Teknillistä Aikakauslehteä vuonna 1911. Se teki myös yhteistyötä alueellisten teknillisten seurojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 1919 perustettu Vaasan Teknillinen Seura päätti liittyä STS:n alaosastoksi.

Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto KAL perustettiin vuonna 1969. STS ja Tekniska Föreningen i Finland -järjestö olivat KAL:in jäsenjärjestöjä ja rahoittajia. Järjestöt toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vuonna 1973 KAL oli mukana perustamassa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukuntaa (YTN), jonka Suomen Työnantajain Keskusliitto STK tunnusti sopimusosapuoleksi ylempien toimihenkilöiden työehdoista sovittaessa. Vuonna 1976 KAL liittyi Akavaan.

Vuonna 1984 Suomen Matemaatikko- ja fyysikkoliitto liittyi KAL:iin.

STS ja KAL toimivat ”järjestökokonaisuutena”, ja vuonna 1989 niillä oli myös yhteinen hallitus. Vuonna 1993 STS:n nimeksi muutettiin Tekniikan Akateemiset ry, ja KAL:in nimeksi tuli Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. Päätettiin kuitenkin käyttää ulospäin näkyvässä toiminnassa pelkästään TEK-nimeä.

Vuonna 2008 TEK ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA tekivät rinnakkaisjäsensopimuksen, jonka myötä SAFA:n palkansaajajäsenten edunvalvonta tuli TEK:in hoidettavaksi.

TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö. Sen jäsenistöön kuuluu tekniikan alalla toimivia, yliopistotasoisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä, esimerkiksi diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.