Etusivulle
Hae

T : Tekstiiliopettajaliitto (TOL) ry

Perustettu vuonna 1911.

Tekstiiliopettajaliitto ry perustettiin Helsingissä 16. huhtikuuta 1911 nimellä Handarbetslärarinneförening, suomeksi Käsityönopettajataryhdistys. Varsinainen toiminta alkoi vasta vuonna 1915 (ensimmäinen kokous 7. toukokuuta 1915), jolloin myös pöytäkirjoja alettiin pitää sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhdistyksen syntyyn vaikuttivat opettajien yleinen järjestäytyminen, naisasialiikkeen voimistuminen ja työkouluaate, joka nosti käytännölliset oppiaineet korostuneesti esille. Käsityönopettajataryhdistyksellä oli läheiset yhteydet Suomen Käsityönopettajain Liittoon (SKL, nykyinen Käsi- ja taideteollisuusalan opettajain liitto).

1920-luvulla yhdistyksen toiminta hiipui pula-ajan epävakauden ja yhdistyksen pienuuden vuoksi. Käsityönopettajaryhdistystä ei hyväksytty vuonna 1919 voimaan tulleen yhdistyslain mukaisesti rekisteröidyksi yhdistykseksi hakemuksen puutteiden vuoksi. Käsityökoulujen kamppailu valtionavustuksista meni käsityöopettajien aseman parantamisvaatimusten edelle.

1930-luvulla Käsityönopettajayhdistys alkoi jälleen herätä henkiin. Yhdistyksen suuntaviivojen kehittelytyö aloitettiin lähestulkoon alusta. Huomio kiinnittyi ennen kaikkea kansa- ja oppikouluopettajien jatkokouluttamiseen, käsityöopettajien pätevyyden määrittämiseen, ja pyrkimykseen pitää käsityö ja piirrustus erillisinä oppiaineinaan.

Vuonna 1954 liitto liittyi Akavan jäseneksi.

Vuoden 1970 syysliittokokous hyväksyi liiton uudeksi nimeksi Tekstiiliopettajaliitto ry:n, ruotsiksi Textillärarförbundet rf:n. Nimenmuutos tuli ajankohtaiseksi, kun peruskoulun käsityö jakaantui tekniseen työhön ja tekstiilityöhön. Suomen koululaitoksen uudistuminen ja peruskoulumuotoinen opetutus toivat mukanaan ongelmia tekstiiliopettajille: tuntimäärät tippuivat ja työllisyystilanne huononi.

1980-luvulla liitto ajoi tekstiilityötä pakolliseksi kaikilla peruskoulun luokka-asteilla sen työ- ja yhteisökasvatuskyvyn vuoksi. Vuonna 1988 Tekstiiliopettajaliitto erosi Akavan suorasta jäsenyydestä ja antoi ulkoisen edustuksensa Opettajien Ammattijärjestölle (OAJ). Samana vuonna Tekstiiliopettajaliitto valmisti Akavalle juhlavuoden lipun. 1990-luvun liitto oli OAJ:n mukana keskustelemassa kokonaistyöajasta ja tekstiiliopettajien työajan tasapuolistamiseksi muiden opettajaryhmien kanssa.

Vuonna 2019 liittossa on yli 800 jäsentä, joista suurin osa on perusopetuksen opettajia. Jäsenistö on organisoitunut 17 jäsenyhdistykseen (Etelä-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Helsingin seutu, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Käsitys (Helsingin yliopisto), Lahden seutu, Lappi, Oulun seutu, Pohjois-Savo, Saimaa, Satakunta, Svenska Slöjdlärare, Tampereen seutu, Rauman TK-kilta ja Turun seutu). Edunvalvonta on liiton päätehtävä ja sitä toteutetaan laatimalla käsityön opetukseen liittyviä selvityksiä, kannanottoja ja lausuntoja. Liitto julkaisee Tekstiiliopettaja-lehteä, valitsee vuosittain vuoden käsityöopettajan ja jakaa stipendejä.

Lähde:
Hanhinen, Niina 2001: Tekstiiliopettajaliitto 90 vuotta. Tekstiiliopettajaliitto ry - Textillärarförbundet rf, Helsinki.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.