Etusivulle
Hae

P : Palkka

Palkka on vastike työpanoksesta tai työhön käytetystä ajasta.

Bruttopalkka = kokonaispalkka, josta ei ole vielä vähennetty veroja ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja.

Nettopalkka = palkkasumma, josta on toimitettu verot ja maksettu työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Kokonaisansioihin sisältyvät peruspalkan lisäksi palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut.

Työnantaja maksaa palkansaajalle palkkaa vastikkeena työpanoksesta tai ajasta, jonka tämä käyttää työhön. Suorituspalkan maksuperusteena on tietty työsuoritusnormi, esimerkiksi urakka. Aikapalkan maksuperusteena on työssäoloaika eli esimerkiksi tunti tai kuukausi. Toimihenkilöt ovat usein kuukausipalkkaisia työntekijöitä.

Keskipalkalla tarkoitetaan yleensä keskiarvoista palkkaa, eli tietyn joukon yhteenlaskettua palkkasummaa jaettuna työntekijöiden lukumäärällä. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkasummaa, joka sijaitsee keskimmäisenä vertailtaessa tietyn joukon palkkoja. Se heijastelee usein ryhmän tavanomaista palkkaa paremmin kuin keskiarvo.

Palkkauksesta sovitaan työehtosopimuksessa.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.