Etusivulle
Hae

V : Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Perustettiin Tampereella 29.3.1948 jatkamaan vuonna 1919 perustetun Suomen Lastentarhanopettajayhdistyksen toimintaa.

Edeltäjä:

Suomen Lastentarhanopettajayhdistys toimi vuosina 1919 - 1948. Yhdistyksen viimeinen kokous järjestettiin samalla kuin Suomen Lastentarhanopettajaliiton perustava kokous, Tampereella 29.3.1948.

Aiemmat nimet:

Suomen Lastentarhanopettajaliitto - Finlands Barnträdgårdslärarinneförbund ry perustamisvuodesta 1948 vuoteen 1975.

Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry vuodesta 1975 vuoteen 2019

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) vuodesta 2019 alkaen. Ruotsinkielinen nimi: Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF). Englanninkielinen nimi: Early Childhood Education Teachers Union (ECE Teachers Union).

Suomen Lastentarhanopettajaliittoon kuului perustamisvuoden 1948 lopulla 13 jäsenyhdistystä: 12 alueellista yhdistystä sekä ruotsinkielinen yhdistys Svenska Barnträdgårdslärarinneforeningen i Finland. Liiton ylintä päätösvaltaa käytti vuosittainen edustajakokous.

Liitto kuului edeltäjäyhdistyksensä tavoin Henkisen Työn Keskusliittoon (myöhemmin nimellä TVK) aina vuoteen 1963 saakka, jolloin keskusjärjestöstä päätettiin erota. Eroamiseen vaikutti se, että suurin osa liiton jäsenistä työskenteli kuntien palveluksessa, ja he saattoivat kuulua lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden lisäksi Kunnallisvirkamiesliittoon eli keskusjärjestön edut olivat heidän käytettävissään KVL:n kautta. Vuonna 1971 Suomen Lastentarhanopettajaliitto liittyi uuteen Opettajien Yhteisjärjestöön, ja keskusjärjestö Akavaan vuonna 1972.

1980-luvulla lastentarhanopettajien vaatimukset palkkavääristymän korjaamiseksi kasvoivat. LTOL järjesti 19.11.1982 "kukkarokulkueena" tunnetun mielenosoituksen. Lastentarhanopettajat marssivat eduskuntatalolle, jossa he jättivät palkkavaltuuskunnalle viestin ja jättivät "tarpeettomat" kukkaronsa suurina kekoina eduskuntatalon portaille. Seuraavana vuonna, 12.1.1983 liitto järjesti yhden päivän yllätystyönseisauksen huonojen palkkaneuvottelunäkymien vuoksi. Vuoden 1983 palkkaratkaisu oli lastentarhanopettajille suuri pettymys. Vuonna 1984 LTOL olikin ensi kertaa todellisessa työtaistelussa.

Lastentarhanopettajaliitto liittyi vuonna 1991 Opettajien Ammattijärjestö OAJ:hin. Liittymisen myötä palkka- ja koulutuspoliittinen edunvalvonta sekä kansainvälinen toiminta tulivat OAJ:n hoidettaviksi, ja Lastentarhanopettajaliitto tuli osaksi laajempaa opettajien yhteisöä. Liiton oma organisaatio säilyi ennallaan, mutta sen yläpuolelle tuli OAJ:n organisaatio.

Liitto on vuosien varrella edistänyt lastentarhanopettajien, sittemmin varhaiskasvatuksen opettajien asemaa yhteiskunnan, lainsäädännön ja koulujärjestelmän muuttuessa. Vuoden 2019 nimenmuutoksen taustalla oli uusi varhaiskasvatuslaki ja siirtyminen sen mukaisiin uusiin tutkintonimikkeisiin.

Liitossa on nykyään noin 14 500 jäsentä, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen, varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajina sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä kunnissa ja yksityisellä sektorilla.

Puheenjohtajat:

Tiedot vuosilta 1948-1996:

1948-1949 Ester Hårdh

1949-1950 Inkeri Keravuori

1950-1952 Tyyne Särkijärvi

1952-1955 Inkeri Keravuori

1955-1959 Siiri Valli

1959-1963 Hilja Laitinen

1963-1972 Marita Cajander

1972-1974 Leena Kykkänen

1974-1975 Elina Mikkonen

1976-1981 Ritva Laaksonen

1982-1985 Riitta Eloholma

1986-1990 Anja Valtonen

1991-1996 Marja Laosmaa

Lähde: Åsvik, Annika (1999): Työ on ilomme, palkka surumme. Lastentarhanopettajaliitto Barnträdgårdslärarförbundet 1919 - 1999.

Sivustohaku

Ohjeet hakuun

Syötä hakusanat hakukenttään. Haku ehdottaa heti joitakin sopivia kohteita, mutta voit myös suorittaa täyden haun, jolloin saatat saada lisää tuloksia.